Vol 5, No 1 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.32832/juteks.v5i1

Table of Contents


Cover Page

Artikel

Bayu Dwi Utomo Warno, Deni Hendarto
PDF
1-8
Widodo ., Deni Hendarto
PDF
9-26
Muhidin .
PDF
Cecep Sutisna, Deni Hendarto, Fithri Muliawati
PDF
Fauzan Firdaus, M. Hariansyah, Suratun .
PDF
Adis Rama Putra, Deni Hendarto, Joki Irawan
PDF