Hidayat, Rahmat, and Mohammad Muhyidin Nurzaelani. 2023. “Penerapan Model Mind Mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Kelas VI SDIT Aladzieve Bogor”. Educate : Jurnal Teknologi Pendidikan 8 (1):107-17. https://doi.org/10.32832/educate.v8i1.9108.