Hidayat, Rahmat, and Mohammad Muhyidin Nurzaelani. “Penerapan Model Mind Mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Kelas VI SDIT Aladzieve Bogor”. Educate : Jurnal Teknologi Pendidikan 8, no. 1 (January 12, 2023): 107–117. Accessed June 23, 2024. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/EDUCATE/article/view/9108.