Al Muhaimin, R. (2021). POTENSI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, 14(1). https://doi.org/10.32832/kasaba.v14i1.3666