(1)
Taufikurrohman, A.; Khulwati, E.; Hidayat, T. Optimalisasi Dakwah Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19. Komunika 2023, 7, 75-87.