Taufikurrohman, Arif, Evi Khulwati, and Tatang Hidayat. 2023. “Optimalisasi Dakwah Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19”. Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah 7 (2):75-87. https://doi.org/10.32832/komunika.v7i2.7489.