Taufikurrohman, A., E. Khulwati, and T. Hidayat. “Optimalisasi Dakwah Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19”. Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah, vol. 7, no. 2, Dec. 2023, pp. 75-87, doi:10.32832/komunika.v7i2.7489.