[1]
Ahmad, R. 2017. Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam. MIZAN. 1, 2 (Mar. 2017), 20.