(1)
Ahmad, R. Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam. MIZAN 2017, 1, 20.