Ahmad, R. (2017). Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam. MIZAN, 1(2), 20. Retrieved from https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/378