Ahmad, R. “Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam”. MIZAN, vol. 1, no. 2, Mar. 2017, p. 20, https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/378.