Ahmad, Rais. “Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam”. MIZAN 1, no. 2 (March 29, 2017): 20. Accessed November 30, 2023. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/378.