(1)
Husaini, A. Makna ’’Adab’’ Dalam Perspektif Pendidikan Islam. TADIBUNA 2018, 1.