Badruzaman, B. (2018). Manusia dalam Tinjauan Falsafah Pendidikan Hasan Langgulung. Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 6(1), 118–135. https://doi.org/10.32832/tadibuna.v6i1.1338