Masdalipah, Masdalipah, Endin Mujahidin, and Ending Bahruddin. 2017. “IMPLEMENTASI MODEL TEMATIK DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI RAUDHATUL ATHFAL AL-JIHAD”. Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 6 (1):1-17. https://doi.org/10.32832/tadibuna.v6i1.1016.