Husaini, Adian. 2018. “Makna ’’Adab’’ Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 1 (1). https://doi.org/10.32832/tadibuna.v1i1.434.