Husaini, A. (2018) “Makna ’’Adab’’ dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 1(1). doi: 10.32832/tadibuna.v1i1.434.