Arfandi, M. S., W. N. Nasution, and S. Halimah. “Kemampuan Membaca Dan Menghafal Alquran Santri Melalui Penguasaan Kitab Tuhfatul Athfal”. Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 12, no. 3, June 2023, pp. 255-71, doi:10.32832/tadibuna.v12i3.10967.