[1]
Syifa, I.W., Syafri, U.A. and Supraha, W. 2022. Konsep pendidikan Islam dalam mewujudkan gerakan Ishlah menurut Majid ‘Irsan Al Kilani. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam. 15, 1 (Jun. 2022), 85–98. DOI:https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6564.