Subagiya, B., Hafidhuddin, D., & Alim, A. (2018). INTERNALISASI NILAI PENCIPTAAN MANUSIA DALAM AL-QURAN DALAM PENGAJARAN SAINS BIOLOGI. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), 190–210. https://doi.org/10.32832/tawazun.v11i2.1674