Syifa, I. W., Syafri, U. A., & Supraha, W. (2022). Konsep pendidikan Islam dalam mewujudkan gerakan Ishlah menurut Majid ‘Irsan Al Kilani. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 15(1), 85–98. https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6564