Rosyadi, Sabila, and Akhmad Alim. 2022. “Program Pembiasaan Berbahasa Arab Di MTs Pondok Pesantren Al-Ma’tuq Sukabumi”. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam 15 (3):447-54. https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i3.7499.