[1]
Yusuf, M.S., Shofia, H. and Ulwan, M.H. 2021. KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK KETIKA MASA PENYUSUAN PERSPEKTIF AL-QUR`AN (STUDI TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 233): (STUDI TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 233). Jurnal Teknologi Pendidikan. 10, 2 (Jun. 2021).