(1)
Yusuf, M. S.; Shofia, H.; Ulwan, M. H. KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK KETIKA MASA PENYUSUAN PERSPEKTIF AL-QUR`AN (STUDI TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 233): (STUDI TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 233). TEK.PEND 2021, 10.