Hidayat, Ardian, Muktiono Waspodo, and Zaenal Abidin Arief. 2021. “HUBUNGAN ANTARA PENYESUAIAN DIRI DENGAN HASIL BELAJAR PESERTA PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN”. Jurnal Teknologi Pendidikan 10 (2):67-87. https://doi.org/10.32832/tek.pend.v10i2.4917.