[1]
M. S. Yusuf, H. Shofia, and M. H. Ulwan, “KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK KETIKA MASA PENYUSUAN PERSPEKTIF AL-QUR`AN (STUDI TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 233): (STUDI TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 233)”, TEK.PEND, vol. 10, no. 2, Jun. 2021.